Εμπόριο Κατεψυγμένων Προϊόντων - Κρετεμπορική Γιαννενάκης ΑΕ

Κρετεμπορική Γιαννενάκης ΑΕ
1o χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Περιβολίων Βαμβακόπουλου, Θέρισσο Χανίων, 73100, Κρήτη
Τηλ: 28210 90111, Fax: 28210 79196
giannenakis_ae@yahoo.gr

Αρχή HACCP

HACCP

E-mail Εκτύπωση

Η πρόοδος της τεχνολογίας τροφίμων, οι αλλαγές στις τροφικές συνήθειες και η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου τροφίμων έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των τροφίμων. Επιπρόσθετα, οι αλλοιώσεις συνεπάγονται τεράστιο κόστος και σπατάλη πολύτιμων πόρων.

Η αλλοίωση των προϊόντων μπορεί να επέλθει σε οποιοδήποτε στάδιο μεταξύ συγκομιδής – επεξεργασίας και τελικής κατανάλωσης. Άρα, η παραγωγή ασφαλών προϊόντων προϋποθέτει προσεκτική επιλογή των υλών που εισέρχονται στη τροφική αλυσίδα, περιορισμό διαδικασιών αλλοίωσης και ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη του μικροβιακού φορτίου κατά την παραγωγική διαδικασία και μετά από αυτή. Αυξάνονται οι περιπτώσεις που θέματα ασφαλείας εκφεύγουν από τον έλεγχο του παραγωγού. Είναι συχνό σήμερα το φαινόμενο υλικά που απαρτίζουν ένα προϊόν να προέρχονται από διαφορετικές προελεύσεις / χώρες και από ποικίλες παραγωγικές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν ακριβείς διαδικασίες HACCP σε όλους τους χώρους κατεργασίας.

Η επιχείρηση έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2000 και Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 και την Οδηγία 93/43.

Το σύστημα εφαρμόζεται στον τομέα, Εμπορία και Διακίνηση Κατεψυγμένων προϊόντων.

Στα πλαίσια των απαιτήσεων του προτύπου, η επιχείρηση:

  1. Μεριμνά για την πλήρη τήρηση όλων των νομικών της απαιτήσεων και ειδικά στο κρίσιμο τομέα της Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων.
  2. Παρέχει και διατηρεί ένα περιβάλλον εργασίας σύμφωνο με τις απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων αλλά και της Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας.
  3. Εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να το ευαισθητοποιήσει και να το παροτρύνει στην τήρηση των Αρχών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, και στην Προσπάθεια της Επιχείρησης για συνεχή βελτίωση.
  4. Θέτει και παρακολουθεί μετρήσιμους στόχους που σκοπό έχουν να παρακολουθήσουν την απόδοση και την πορεία της επιχείρησης καθώς και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
  5. Δεσμεύεται να υποστηρίξει το παρόν Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων, στηρίζοντας τους Υπεύθυνους της επιχείρησης και διαθέτοντας τους απαραίτητους πόρους για την ορθή και πλήρη εφαρμογή του.

Η εταιρία διαθέτει ISO 9001:2000 / Aρ. Πισ. 0105093 & HACCP - ΕΛΟΤ 1416/ Αρ. Πισ. 020508816 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την λειτουργίας της και την διακίνηση των προϊόντων της.

 

Hellenic Catering  Mc CAIN SelectΜέγας γύρος